Лого
Дом здравља Обреновац

Организационе јединице

    О нама:

     

    Решењем Народног одбора Среза посавског бр 14635, основан је, 1952 године, Дом народног здравља у Обреновцу.

    Дом здравља Обреновац, као институција примарног нивоа здравствене заштите пружа услуге корисницима здраваствене заштите на територији ГО Обреновац, која је разуђена, са 29 насељених места, обављајући ...

    Вести